Daniel Rumiancew

Title: Training
Directed and produced by Daniel Rumiancew
Camera: Iwo Rutkiewicz
Sound: Daniel Rumiancew
Duration: 01:00
Format: HD video
Language: without words
Production date: 2010
Production country: Poland

http://artmuseum.pl/en/filmoteka/praca/rumiancew-daniel-trening

Training

Cinema of gestures, contradictory and ironically distanced from its very self. The short form captures the moment of arriving at an idea. A dark space, lit by a spotlight, reveals the author – artist and thinker – for a moment, just to let him vanish immediately leaving behind a mere vapour trail, the immortal sediment – the idea and the work of art in one. On the other hand, the cloud going out of his head mocks the very act of arriving at an idea or thinking. Training is an ambiguous game played in the space between a mere joke and a genuine message.

Kino gestu, sprzeczne i ironicznie zdystansowane wobec samego siebie. W krótkiej formie zostaje uchwycony moment „wpadania na pomysł” bądź „myślenia”. W ciemnej przestrzeni z oświetleniem punktowym na chwilę objawia się autor – artysta, myśliciel – by natychmiast odejść, pozostawiając po sobie smugę, nieśmiertelny osad: ideę i dzieło w jednym. Z drugiej strony wylatująca z głowy chmura jednocześnie ośmiesza owo „myślenie”, „wpadanie na pomysł”. Trening to niejednoznaczna gra, lawirująca między dowcipem a przesłaniem.

Aleksandra Hirszfeld

[Back]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*